19-4-2011

Datum: 19 april 2011
Locatie: Rubicon Vianen

 

Het MBO-onderwijs is volop in beweging. Veranderingen in de maatschappij, nieuwe inzichten over het leren en de drang naar resultaatgerichtheid beïnvloeden het onderwijs. Om deze uitdagingen aan te gaan is kennis van en inzicht in de eigen onderwijsinstelling van groot belang. Rubicon biedt onderwijsinstellingen inzicht in hun (onderwijs)prestaties en helpt deze prestaties te verbeteren met de Rubicon ROC Insights oplossing.
 
ROC Insights ondersteunt het doorlopende proces van ‘meten’- ‘analyseren’ - ‘rapporteren’ - ‘verbeteren’. Verbeterprocessen kunnen hierdoor sneller en efficiënter worden uitgevoerd. De onderwijsmanager kan zich volledig concentreren op het uitoefen van zijn primaire taak, het sturen van de organisatie, zonder tijd te investeren in het vergaren van informatie. Betrouwbare stuurinformatie is beschikbaar in het juiste formaat op een willekeurige werkplek en in een vorm die gereed is voor gebruik en interpretatie. ROC Insights biedt samenhangende informatie op alle niveaus van College van Bestuur tot teammanager.
 
Deze demodag gaat in op de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van ROC Insights. Tijdens de demodag wordt ROC Insights toegelicht, wordt stilgestaan bij de organisatorische impact en worden diverse demonstraties gegeven met betrekking tot: 
  • Dashboards met KPI’s (IDU,VSV, 1 okt / 1 feb telling en meer)
  • Geavanceerde analyse (OLAP) 
  • Rapportage (standaard en ad hoc)
  • Portaalfunctionaliteit


Wij laten u zien hoe u ROC Insights in kunt zetten binnen uw organisatie en wat hiervoor nodig is. Aan het einde van deze demodag heeft een duidelijk beeld wat ROC Insights u biedt op gebied van managementinformatie.

  

Programma
09.00 - 09.30 uur​ Ontvangst​
09.30 - 09.45 uur​ Welkom & Introductie​
09.45 - 10.45 uur​ ROC Insights – managementinformatie voor het  MBO
​10.45 - 11.00 uur Pauze​
11.00 - 12.00 uur​ Demonstratie ROC Insights / Microsoft Business Intelligence
12.00 - 12.30 uur​ Vragen & Antwoorden
​12.30 - 13.00 uur ​Gezamenlijke lunch